Αίτηση Π.Μ.Σ. στα “Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας”

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η περίοδος αιτήσεων ξεκινά σύντομα.