Προγράμματα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών

Καλωσορίσατε στην σελίδα αιτήσεων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, προσφέρει τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών», τα «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» και την «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» αντίστοιχα.

Παρακαλούμε επιλέξτε το είδος της αίτησης που θέλετε να υποβάλετε από το παραπάνω μενού.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση pgsec@e-ce.uth.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2421074934.

Για τυχόν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξή του Τμήματος είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση support@lists.e-ce.uth.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2421074989.